Výkresy, tabulky a džungle na papíře

Projekt zahrady je pro jednoho kuchařkou, jak na vlastní zahradu, pro jiného podkladem pro realizační firmu. Společný je ale prvotní účel  - promyslet si hezky nad papírem navrhovaná řešení, vyladit detaily a připravit se na realizaci.

Nad prázdným papírem a s hromadou pastelek to vždy začíná...

Stává se, že jej klienti opomíjejí a chtějí se rovnou pustit do práce. Pro dlouhý život a rozvoj zahrady jsou ale důležité tři faktory - návrh zahrady respektující místo i potřeby majitelů, dobře odvedená práce při realizaci a pravidelná, odborná péče.

Co vše naleznete v projektu zahrady?

Jedno z mnoha koncepčních řešení.

I. Současný stav

Popisuje a dokumentuje výchozí stav projektu a definuje východiska návrhu.

II. Prostorové členění zahrady

První stupeň dokumentace při tvorbě zahrady obsahuje rozvržení prostoru do funkčních celků. Součástí mohou být i vizualizace dokládající vhodnost řešení.

Dílčí část našeho srdcového projektu na Hané.

III. Osazovací plány

V grafické podobě určují taxonomickou strukturu výsadeb (lokalizace a množství jednotlivých taxonů).

Jednotlivá vegetační patra mají své osazovací plány.

IV. Diagram kvetení a koláž uplatněných taxonů

Seznámí klienty s vizuální podobou navrhovaných druhů rostlin, dobou a barevností kvetení případně podzimním zbarvením listů.

V. Technické výkresy

Slouží ke znázornění technických prvků v zahradě, terénních modelací, atypického mobiliáře a specifikaci použitých materiálů.

VI. Průvodní zpráva

Popisuje kompoziční řešení návrhu a postup (technologii) založení zahrady.

VII. Návod pro údržbu

Ve stručnosti shrnuje práce, které je mít při péči o zahradu na zřeteli.

VIII. Rozpočet

Rozpočet je členěný na materiál technický, rostlinný a realizaci či navazující služby.


Komentáře